Spor Yay, Coilover, HR, Ultra Racing, Eibach, KW Coilover

GARANTİ ŞARTLARI

1.Garanti süresi, satın alınan ürünün teslim tarihinden itibaren ürün grubuna göre değişecek şekilde 1 yıldan başlamaktadır. Satılan ürünlerin ilanlarında garanti süreleri muhakkak belirtilmektedir. 

2.Garanti süresi boyunca garanti hizmetinden faydalanmak için fatura ibrazı gerekmektedir. 

3.Satılan ürünlerin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. 

4.Ürünlerin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünlerin tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı ya da üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Ürünlerin arızasının 30 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı / üretici veya ithalatçı ürünlerin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

5.Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 

6.Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünlerin tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde dört kez, belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami süresinin aşılması, satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın arızalı olması, firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı / üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi gibi durumlarda tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir. 

7.Satın alınan ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

8.Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.